Διεθνής αναγνώριση του αγώνα από το Ολλανδικό Runners World με έξι σελίδες αφιέρωμα.