Πίνακας Σταθμών Ανεφοδιασμού Αγώνα Ψηλορείτη

ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
ΝΙΔΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 0 m 1366 m
ΝΙΔΑ 1ος ΣΤΑΘΜΟΣ 5000 m 1349 m
ΝΙΔΑ 2ος ΣΤΑΘΜΟΣ 10000 m 1430 m
ΑΚΟΛΙΤΑ 3ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 12500 m 1836 m
ΛΟΥΚΙ 4ος ΣΤΑΘΜΟΣ 15000 m  2203 m
ΚΟΡΥΦΗ-ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΣ 5ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 18500  m 2456 m
ΚΑΛΟΓΡΑΔΕΣ 6ος ΣΤΑΘΜΟΣ 20000 m 1950 m
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 7ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 22500 m 1495 m
ΣΠΗΛΙΑ 8ος ΣΤΑΘΜΟΣ 25000 m 1223 m
ΠΑΡΔΙ 9ος ΣΤΑΘΜΟΣ 27500 m 958 m
ΜΕΣΟΣΚΟΥΡΟ 10ος ΣΤΑΘΜΟΣ 30000 m 777 m
ΛΑΚΟΥΔΙΑ 11ος ΣΤΑΘΜΟΣ 32500 m 661 m
ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 35000 m 523 m

Σταθμοί Τροφοδοσίας Αθλητών

ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΛΜ ΝΕΡΟ ΤΖΕΛ ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΣΝΑΚΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
ΝΙΔΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 0 X
ΝΙΔΑ 5 Χ
NIΔΑ 10 Χ X
ΑΚΟΛΙΤΑ 12.5 Χ X X
ΛΟΥΚΙ 15 Χ X
ΚΟΡΥΦΗ-ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΣ 18.5 Χ X X X X X
ΚΑΛΟΓΡΑΔΕΣ 20 Χ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 22.5 Χ Χ X X X X
ΣΠΗΛΙΑ 25 Χ X
ΠΑΡΔΙ 27.5 Χ X Χ X X
ΜΕΣΟΣΚΟΥΡΟ 30 Χ X X
ΛΑΚΟΥΔΙΑ 32.5 Χ Χ X
KOYΡΟΥΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 35 Χ Χ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ:

  1. ΧΩΜΑ 16500 m
  2. ΜΟΝΟΠΑΤΙ 15500 m
  3. ΑΣΦΑΛΤΟΣ 3000 m

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:   35000m