Όροι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Psiloritis Race έχουν άνδρες και γυναίκες, που την ημέρα του αγώνα θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για την συμμετοχή στον αγώνα προβλέπεται συμμετοχή σε αντίστοιχο αγώνα ή ακόμα και σε αγώνα ασφάλτου ή ανωμάλου δρόμου. Πλήρης περιγραφή των κριτηρίων συμμετοχής δίνεται στην Ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Ο κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους κανονισμούς του αγώνα. Κάθε αθλητής που θα συμμετάσχει στον αγώνα, δικαιούται: Αριθμό αγώνα, αναμνηστική μπλούζα, δίπλωμα και συμμετοχή στο pasta party (γεύμα υδατανθράκων). Όσοι αθλητές τερματίσουν έγκυρα δικαιούνται και αναμνηστικό μετάλλιο. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον αγώνα λήγει μόλις ο αριθμός των συμμετοχών φτάσει στις 300, από τις οποίες μόνο οι 200 θα διατεθούν σε αθλητές κατοίκους Ελλάδας και ασχέτως εθνικότητας. Οι αριθμοί και τα αναμνηστικά των αθλητών θα δίνονται από την γραμματεία του αγώνα.

Οι αθλητές πρέπει να επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο για να παραλαμβάνουν τους αριθμούς τους.

Κανείς αριθμός δεν πρόκειται να επιδοθεί μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
Κανένας άλλος δεν δικαιούται να παραλάβει τον αριθμό κάποιου αθλητή ως πληρεξούσιος παρά μόνο ο ίδιος.
Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 07.30 π.μ. το πρωί της Κυριακής, από την τοποθεσία οροπέδιο Νίδας του Ψηλορείτη. Το τίμημα συμμετοχής δεν επιστρέφεται, ο αθλητής όμως δικαιούται να παραλάβει τα αναμνηστικά του αγώνα.

Η συμμετοχή στους αγώνες δεν απαιτεί αντίτιμο. Ο κάθε συμμετέχων αθλητής-τρία πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένο μέλος του <<Αγώνας Ψηλορείτη>> καταβάλλοντας την εφάπαξ αντίστοιχη συνδρομή που αναγράφεται στην ιστοσελίδα ως αίτηση συμμετοχής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – YΓΕΙΑ

Οι αθλητές αγωνίζονται με προσωπική τους ευθύνη, γνωρίζοντας τις δυσκολίες και τους κινδύνους του αγώνα. Είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την διενέργεια εξετάσεων που θα πιστοποιήσουν την καλή τους υγεία και την ικανότητα συμμετοχής σε έναν αγώνα με τον βαθμό δυσκολίας του P.R. και υποχρεούνται να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση.

Οι διοργανωτές απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή θάνατο που ενδεχομένως προκληθεί στους αθλητές και γενικά απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για την σωματική ακεραιότητα των αθλητών κατά την διάρκεια του αγώνα ή συνέπεια αυτού. Η αίτηση συμμετοχής αποτελεί ταυτόχρονα και δήλωση απαλλαγής των διοργανωτών από κάθε ευθύνη για τα προαναφερθέντα.

Οι αθλητές υποχρεούνται να κινούνται αποκλειστικά στη σηματοδοτημένη διαδρομή. Σε περίπτωση αποπροσανατολισμού τους υποχρεούνται να μείνουν εκεί που βρίσκονται και η διοργάνωση θα φροντίσει να τους αναζητήσει.

Ο αγώνας πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του, βάσει ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας έχει το δικαίωμα η διοργάνωση του αγώνα να αποφασίσει την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνδρομή συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς.

Δήλωση για προσωπικά δεδομένα των αθλητών/τριών

Στα πλαίσια του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 25/05/18, η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων Ψηλορείτη, έχει προσαρμόσει τον τρόπο που θα γίνονται οι εγγραφές των αθλητών/τριών, έτσι ώστε να διασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα και η ορθή επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Σημειώνεται ότι η μη συγκατάθεση των αθλητών/τριών για τις κατωτέρω περιγραφόμενες επεξεργασίες δεδομένων του, δεν κωλύει ούτε παρεμποδίζει κατά οποιοδήποτε τρόπο τη συμμετοχή του στον αγώνα δρόμου.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και ήτοι από την επιτροπή διεξαγωγής της διοργάνωσης Αγώνων Ψηλορείτη, όπως συγκροτείται κάθε φορά.

Με το παρόν συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των δεδομένων μου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση φωτογραφίες, ηλικία), για τις κάτωθι επεξεργασίες δηλώνοντας για κάθε μία ξεχωριστά τη συγκατάθεσή μου:

Συναινώ ώστε τα προσωπικά μου στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση φωτογραφίες, ηλικία) να μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν από την Ο. Ε. Διοργάνωσης των Αγώνων Ψηλορείτη, στο βαθμό που αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη διοργάνωση και προβολή της συγκεκριμένης διοργάνωσης και άλλων παρόμοιων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συναινώ στη χρήση του προσωπικού μου email για την αποστολή ενημερώσεων από τους διοργανωτές των Αγώνων Ψηλορείτη πριν ή και μετά τη λήξη της διεξαγωγής τους, αναφορικά με πληροφορίες ή νέα για επόμενες δράσεις και διοργανώσεις.

Συναινώ στη χρήση του προσωπικού μου email από τον επίσημο φωτογράφο της Διοργάνωσης, ως προς την ενημέρωσή μου για τις προσωπικές μου φωτογραφίες που αφορούν τη συμμετοχή μου στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Συναινώ στη διαβίβαση του προσωπικού μου email για την προώθηση ενημερωτικού υλικού αναφορικά με διοργάνωση αγώνων του ιδίου φορέα (ευρωπαϊκές ή διεθνείς διοργανώσεις) και την διοργάνωση άλλων δραστηριοτήτων εκ μέρους αυτού (συμμετοχή σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.α):

Στο φορέα «Αγώνας Ψηλορείτη»

Σημείωση:

Αν ο αθλητης/τρια επιθυμεί να προχωρήσει στην αλλαγή της θέσης του ως προς τη συγκατάθεσή του για κάποια από τα παραπάνω, μπορεί να στείλει σχετικό αίτημα προς το info@psiloritisrace.com ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να άρει. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που βασίζονταν στη συγκατάθεση και πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης – και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ – εξακολουθούν να είναι νόμιμες.

Για την καλή και ομαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων Αγώνων Ψηλορείτη, στις οποίες συμμετέχω σαν αθλητης/τρια, είναι πιθανό να χρειαστεί από την Ο.Ε. Διοργάνωσης των Αγώνων Ψηλορείτη να γίνει επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνσή, email, τηλέφωνο επικοινωνίας) τα οποία θεωρούνται απαραίτητα να συμπληρώσω για να εγγραφώ.

Δεν θα εγείρω την οποιαδήποτε αξίωση προς τους διοργανωτές για οτιδήποτε πιθανόν μου συμβεί (ατύχημα, ζημιά ή βλάβη κάθε μορφής) κατά τη διάρκεια των Αγώνων και μέχρι το τέλος αυτών.

Συμμετέχω αποκλειστικά σαν αθλητης/τρια στην παραπάνω δράση και δεν έχω οποιαδήποτε έμμισθη ή άμισθη εργασιακή σχέση με τους διοργανωτές.

Συμφωνώ

Έχοντας διαβάσει και κατανοήσει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην προκήρυξη των Αγώνων Ψηλορείτη , δέχομαι χωρίς καμιά αντίρρηση και δισταγμό όλα όσα αναφέρονται σε αυτήν.