Δήλωση για προσωπικά δεδομένα των εθελοντών/ντριών

Στα πλαίσια του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 25/05/18, η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων Ψηλορείτη, έχει προσαρμόσει τον τρόπο που θα γίνονται οι εγγραφές των εθελοντών/ντριών, έτσι ώστε να διασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα και η ορθή επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Σημειώνεται ότι η μη συγκατάθεση του εθελοντή/όντριας για τις κατωτέρω περιγραφόμενες επεξεργασίες δεδομένων του, δεν κωλύει ούτε παρεμποδίζει κατά οποιοδήποτε τρόπο τη συμμετοχή του στον αγώνα δρόμου.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και ήτοι από την επιτροπή διεξαγωγής της διοργάνωσης Αγώνων Ψηλορείτη, όπως συγκροτείται κάθε φορά.

Με το παρόν συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των δεδομένων μου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση φωτογραφίες, ηλικία), για τις κάτωθι επεξεργασίες δηλώνοντας για κάθε μία ξεχωριστά τη συγκατάθεσή μου:

  Συναινώ ώστε τα προσωπικά μου στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση φωτογραφίες, ηλικία) να μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν από την Ο. Ε. Διοργάνωσης των Αγώνων Ψηλορείτη, στο βαθμό που αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη διοργάνωση και προβολή της συγκεκριμένης διοργάνωσης και άλλων παρόμοιων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Συναινώ στη χρήση του προσωπικού μου email για την αποστολή ενημερώσεων από τους διοργανωτές των Αγώνων Ψηλορείτη πριν ή και μετά τη λήξη της διεξαγωγής τους, αναφορικά με πληροφορίες ή νέα για επόμενες δράσεις και διοργανώσεις.

  Συναινώ στη χρήση του προσωπικού μου email από τον επίσημο φωτογράφο της Διοργάνωσης, ως προς την ενημέρωσή μου για τις προσωπικές μου φωτογραφίες που αφορούν τη συμμετοχή μου στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

  Συναινώ στη διαβίβαση του προσωπικού μου email για την προώθηση ενημερωτικού υλικού αναφορικά με διοργάνωση αγώνων του ιδίου φορέα (ευρωπαϊκές ή διεθνείς διοργανώσεις) και την διοργάνωση άλλων δραστηριοτήτων εκ μέρους αυτού (συμμετοχή σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.α):

  στο φορέα «Αγώνας Ψηλορείτη»

  Σημείωση:

  Αν ο αθλητης/τρια επιθυμεί να προχωρήσει στην αλλαγή της θέσης του ως προς τη συγκατάθεσή του για κάποια από τα παραπάνω, μπορεί να στείλει σχετικό αίτημα προς το info@psiloritisrace.com ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να άρει. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που βασίζονταν στη συγκατάθεση και πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης – και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ – εξακολουθούν να είναι νόμιμες.

  Όροι συμμετοχής

  Για την καλή και ομαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων Αγώνων Ψηλορείτη, στις οποίες συμμετέχω σαν αθλητης/τρια, είναι πιθανό να χρειαστεί από την Ο.Ε. Διοργάνωσης των Αγώνων Ψηλορείτη να γίνει επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνσή, email, τηλέφωνο επικοινωνίας) τα οποία θεωρούνται απαραίτητα να συμπληρώσω για να εγγραφώ.

  Δεν θα εγείρω την οποιαδήποτε αξίωση προς τους διοργανωτές για οτιδήποτε πιθανόν μου συμβεί (ατύχημα, ζημιά ή βλάβη κάθε μορφής) κατά τη διάρκεια των Αγώνων και μέχρι το τέλος αυτών.

  Συμμετέχω αποκλειστικά σαν αθλητης/τρια στην παραπάνω δράση και δεν έχω οποιαδήποτε έμμισθη ή άμισθη εργασιακή σχέση με τους διοργανωτές.

  Συμφωνώ*

  Έχοντας διαβάσει και κατανοήσει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην προκήρυξη των Αγώνων Ψηλορείτη , δέχομαι χωρίς καμιά αντίρρηση και δισταγμό όλα όσα αναφέρονται σε αυτήν.

  Αποδοχή όρων συμμετοχής*