Πρόταση συνεργασίας

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 1. Βιντεοπαράθυρο μεγέθους 250px στην ιστοσελίδα  www.psiloritisrace.com ανεξάρτητα με την εναλλαγή των ιστοσελίδων, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 2. Λογότυπο μεγέθους 210px  στην ιστοσελίδα  www.psiloritisrace.com ανεξάρτητα με την εναλλαγή των ιστοσελίδων, στο γενικό χώρο των χορηγών, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 3. Αναφορά χρυσού χορηγού στο Spot για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 4. Λογότυπο σε αυτοκόλλητο ή Banner
 5. Λογότυπο στα έντυπα των καταχωρήσεων σε εφημερίδες, περιοδικά του Ρεθύμνου, της Κρήτης, αλλά και πανελλαδικά.
 6. Λογότυπο επιχείρησης στο φυλλάδιο
 7. Λογότυπο στη διαφημιστική Αφίσα
 8. Λογότυπο στις γιγαντοαφίσες στους δρόμους ?
 9. Δυνατότητα χρήσης του διαφημιστικού υλικού , για λόγους δημοσιότητας και προβολής της χορηγίας.

Το κόστος για το χορηγικό πακέτο του Χρυσού Χορηγού ανέρχεται στις 10.000 ευρώ και θα συμπεριλάβουμε ορισμένο αριθμό επιχειρήσεων.
                                                                                             
Xορηγικό Kόστος
10.000 €

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Λογότυπο μεγέθους 180px  στην ιστοσελίδα  www.psiloritisrace.com ανεξάρτητα με την εναλλαγή των ιστοσελίδων, στο γενικό χώρο των χορηγών, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 • Λογότυπο σε αυτοκόλλητο ή Banner
 • Λογότυπο στα έντυπα των καταχωρήσεων σε εφημερίδες, περιοδικά του Ρεθύμνου, της Κρήτης, αλλά και πανελλαδικά.
 • Λογότυπο επιχείρησης στο φυλλάδιο
 • Λογότυπο στη διαφημιστική Αφίσα
 • Λογότυπο στις γιγαντοαφίσες στους δρόμους ?
 • Δυνατότητα χρήσης του διαφημιστικού υλικού , για λόγους δημοσιότητας και προβολής της χορηγίας.

 

Xορηγικό Kόστος
5.000 €

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

 • Λογότυπο μεγέθους 150px  στην ιστοσελίδα  www.psiloritisrace.com ανεξάρτητα με την εναλλαγή των ιστοσελίδων, στο γενικό χώρο των χορηγών, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 • Λογότυπο σε αυτοκόλλητο ή Banner
 • Λογότυπο στα έντυπα των καταχωρήσεων σε εφημερίδες, περιοδικά του Ρεθύμνου, της Κρήτης, αλλά και πανελλαδικά.
 • Λογότυπο επιχείρησης στο φυλλάδιο
 • Δυνατότητα χρήσης του διαφημιστικού υλικού , για λόγους δημοσιότητας και προβολής της χορηγίας.

 

(Μέγεθος λογοτύπου Επίσημου Υποστηρικτή στις στατικές καταχωρήσεις ορίζεται το 1/6 του μεγέθους του Χρυσού Χορηγού)

Xορηγικό Kόστος
2.000 €

ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ

 • Λογότυπο στα έντυπα των καταχωρήσεων σε εφημερίδες, περιοδικά του Ρεθύμνου της Κρήτης.
 • Λογότυπο επιχείρησης στο SITE (Λίστα δωροθετών)

Xορηγικό Kόστος
300 €-1900€

Η έγκαιρη έναρξη της συνεργασίας μας, θα δώσει τη δυνατότητα  να σας εντάξουμε άμεσα σε όλο το φάσμα της διαφημιστικής σας προβολής.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση/πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Tηλ. Επικοινωνίας:
28310 35501

Email:
info@psiloritisrace.com