Η διαδρομή του αγώνα στο google maps

σημεία ανεφοδιασμού = σημεία ανεφοδιασμού