Πίνακας Σταθμών Ανεφοδιασμού Αγώνα Ψηλορείτη

ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
ΝΙΔΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 0 m 1366 m
ΝΙΔΑ 1ος ΣΤΑΘΜΟΣ 5000 m 1349 m
ΝΙΔΑ 2ος ΣΤΑΘΜΟΣ 10000 m 1430 m
ΑΚΟΛΙΤΑ 3ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 12500 m 1836 m
ΛΟΥΚΙ 4ος ΣΤΑΘΜΟΣ 15000 m  2203 m
ΚΟΡΥΦΗ-ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΣ 5ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 18500  m 2456 m
ΚΑΛΟΓΡΑΔΕΣ 6ος ΣΤΑΘΜΟΣ 20000 m 1950 m
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 7ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 22500 m 1495 m
ΣΠΗΛΙΑ 8ος ΣΤΑΘΜΟΣ 25000 m 1223 m
ΠΑΡΔΙ                                9ος ΣΤΑΘΜΟΣ 27500 m 958 m
ΜΕΣΟΣΚΟΥΡΟ                 10ος ΣΤΑΘΜΟΣ 30000 m 777 m
ΛΑΚΟΥΔΙΑ                      11ος ΣΤΑΘΜΟΣ 32500 m 661 m
ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 35000 m 523 m

Σταθμοί Τροφοδοσίας Αθλητών

ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΛΜ ΝΕΡΟ ΤΖΕΛ ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΣΝΑΚΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
ΝΙΔΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 0 X          
ΝΙΔΑ 5 Χ          
NIΔΑ 10 Χ X        
ΑΚΟΛΙΤΑ 12.5 Χ   X   X  
ΛΟΥΚΙ 15 Χ         X
ΚΟΡΥΦΗ-ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΣ 18.5 Χ X X X X X
ΚΑΛΟΓΡΑΔΕΣ 20 Χ          
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 22.5 Χ Χ X X X X
ΣΠΗΛΙΑ 25 Χ   X      
ΠΑΡΔΙ                  27.5 Χ X Χ   X X
ΜΕΣΟΣΚΟΥΡΟ  30 Χ   X X    
ΛΑΚΟΥΔΙΑ         32.5 Χ   Χ     X
KOYΡΟΥΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ         35 Χ   Χ      

Η διαδρομή του αγώνα στο googlemaps

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ:

  1. ΧΩΜΑ 16500 m
  2. ΜΟΝΟΠΑΤΙ 15500 m
  3. ΑΣΦΑΛΤΟΣ 3000 m

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:   35000m


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΟΡΟΥΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ
                   ΜΕ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΤΟΠΟΝΥΜΙΟ                   ΥΨΟΜΕΤΡΟ       ΒΟΡΕΙΟ       ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
1 ΝΙΔΑ                                    1440       E4      35.203602       24.832250
2 ΝΙΚΟΛΑΚΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΙ         1920      Ε4      35.204562      24.814664
3  ΛΑΓΓΟΣ                               1520      E4      35.1987400     24.829390
4   ΣΤΙΡΟΜΑΝΤΡΑ                   1940      E4      35.204580      24.802110
5   ΑΚΟΛΛΗΤΑ                         1840      Ε4      35.201550      24.810050
6  ΣΕΛΛΗ                                  2240     Ε4      35.223400      24.789700
7  ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                 2456     Ε4      35.226300      24.770990
8   ΒΑΘΙΑ ΣΕΛΛΗ                      2300     Ε4     35.22123         24.779140
9   XΟΛΙΑΚΑ                              2125               35.20595         24.78968
10  ΠΛΑΤΙΑ ΛΟΥΤΣΑ                 2180     Ε4     35.217350       24.778750
11   ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΣΑ                    2010     Ε4     35.212856       24.777908
12  ΚΑΛΟΓΡΑΔΕΣ                      1810     Ε4    35.209064        24.774543
13  ΤΟΥΜΠΩΤΟΣ ΠΡΙΝΟΣ        1510     Ε4     35.207080      24.761860
14  ΠΑΡΔΙ                                    985      Ε4     35.189542      24.759542
15   ΜΑΚΡΙΑ ΒΟΣΚΑΔΑ             2060              35.21212        24.78275
16   ΠΑΡΑΣΙΕΣ                           1970             35.201310       24.791640
17   ΑΓΓΑΘΕΤΕΣ                        1870              35.194366      24.794789
18   ΑΧΛΑΔΑΚΙ                           1565              35.192640      24.778260
19   ΚΟΥΜΟΣ                              1650              35.198800      24.777280
20   ΔΙΧΑΛΙ                                   1785              35.192131     24.811579

Βασικά στοιχεία του αγώνα | Δήλωσε Συμμετοχή | Διαδρομή