ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 

17:30-19:00             ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

19:00-20:00             ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

20:00-20:30             ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΩΝΑ-ΒΡΑΒΕΥΣΗ

20:30-21:30             PASTA PARTY

21:00-21:30             ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
 

Ο χώρος διεξαγωγής των παραπάνω είναι η Πλατεία Μικρασιατών και το  Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο Κρήτης.

   « Επιστροφή στις ειδήσεις-νέα